KANALIZACE DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

-          Kdy se bude možno připojit? Termín připojení bude vyhlášen rozhlasem a zároveň tuto informaci všichni dostanou formou letáku do schránek. V současné době se do kanalizace nepřipojujte.

-          Jaký je předpokládaný termín spuštění kanalizace a možnosti připojení? Předpokládaný datum je během měsíce září.

-          Kdy bude kanalizace hotová? Předpoklad dokončení výstavby je do konce měsíce srpna. Dokončení povrchů (provizorní výspravy silnice, opravy dotčených chodníků) bude pokračovat během září až října.

-          Kdo bude kanalizaci provozovat? Kanalizaci bude z důvodu co nejnižších nákladů provozovat obec. S tím také souvisí získání potřebných povolení, na čemž se intenzivně pracuje. Některé věci jsou vázány dokončením stavby a s tím souvisejícími dokumenty, proto se toto nedá řešit moc s předstihem.

-          Jak to bude se silnicemi? Obě hlavní silnice jsou v majetku Pardubického kraje, jejich rekonstrukce je naplánována na období od března roku 2018.

-          Jak to bude se silnicemi v majetku obce (vedlejší ulice)? Jejich rekonstrukce bude provedena v tomto roce. Týká se to silnic zasažených stavbou.

-          Jak to bude s chodníky? Chodníky sousedící s hlavními silnicemi budou rekonstruovány po výstavbě silnic z důvodu změn míst uložení obrub.

-          Proč některé původní kanalizační vpusti na dešťovou kanalizaci již nejsou, nebo nefungují? Kanalizační vpusti jsou součástí silničního tělesa a jejich rekonstrukce/výstavba proběhne s rekonstrukcí silnic dle projektu silnice.

-          Jak je to s odvodem dešťové vody? Na odvod dešťové vody slouží dešťová kanalizace a je bezpodmínečně nutné mít ji oddělenou a nepouštět dešťovou vodu do splaškové kanalizace. Zdražilo by to provoz kanalizace nám všem. Toto bude po dokončení výstavby kontrolováno a nekompromisně řešeno.

-          Co budu potřebovat, abych mohl využívat splaškovou kanalizaci? Mít smluvní vztah s obcí. Smlouvy budou všem připojeným majitelům předány na veřejné schůzi.

-          Kdy bude veřejná schůze, kde bude vše vysvětleno? Předpokládaný datum je 1.září 2017. Všichni majitelé nemovitostí dostanou pozvánku.

-          Co dělat, když potřebuji s něčím poradit, případně mě něco zajímá? Stavit se během úředních hodin na obecním úřadě, nebo zavolat starostu .