Položky Popis Schválený rozpočet 2019             Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 13.12.2018              
  Datum vyvěšení na úřední desce 14.12.2018              
1XXX Daňové příjmy 3 794 400,00              
2XXX Nedaňové příjmy 397 500,00              
3XXX Kapitálové příjmy 0,00              
4XXX Dotace 60 900,00              
  - souhrnný dotační vztah 60 900,00              
                   
                   
                   
  Příjmy celkem 4 252 800,00              
5XXX Běžné výdaje 4 123 600,00              
6XXX Kapitálové výdaje 200 000,00              
  Výdaje celkem 4 323 600,00              
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3314/5339 Krajská knihovna v Pardubicích                
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 560,00              
3419/5222 SK Křičeň, finanční dar                
5512/5222 SDH Křičeň, finanřní dar                
                   
F Finacování celkem 70 800,00              
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků 450 800,00              
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00              
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00              
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00              
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00              

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 zveřejněno od 15.12.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2017 - zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015