Položky Popis Schválený rozpočet 2017 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3   Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO   30.3.2017 29.6.2017 12.9.2017    
1XXX Daňové příjmy 3 191 000,00 136 000,00       3 327 000,00
2XXX Nedaňové příjmy 143 100,00         143 100,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00         0,00
4XXX Dotace 11 312 400,00   2 932 755,00 1 000 000,00   15 245 155,00
  - souhrnný dotační vztah 57 800,00         57 800,00
  - Pardubický kraj, invest.dotace - kanalizace     2 460 000,00     2 460 000,00
  - Pardubický kraj, invest.dotace-územní plán     139 755,00     139 755,00
  Příjmy celkem 14 646 500,00   2 932 755,00 1 000 000,00   18 715 255,00
5XXX Běžné výdaje 2 909 843,00 136 000,00 363 000,00 990 000,00   4 398 843,00
6XXX Kapitálové výdaje 18 252 174,00   2 599 755,00 10 000,00   20 861 929,00
  Výdaje celkem 21 162 017,00   2 962 755,00 1 000 000,00   25 260 772,00
               
  Finanční vztahy k jiným osobám            
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 620,00         7 620,00
               
F Finacování celkem 6 515 517,00   30 000,00     6 545 517,00
  Rámcové ukazatele            
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00   1 068 517,00     1 068 517,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00         0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00         0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 7 000 000,00   -1 523 000,00     5 477 000,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -484 483,00   484 483,00     0,00

 

 

Závěrečný účet 2016

Přezkum hospodaření obce 2016

 

Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015