Položky Popis Schválený rozpočet 2017 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 RO č. 4 RO č. 5 Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty   30.3.2017 29.6.2017 12.9.2017 16.10.2017 9.11.2017  
1XXX Daňové příjmy 3 191 000,00 136 000,00         3 327 000,00
2XXX Nedaňové příjmy 143 100,00           143 100,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00           0,00
4XXX Dotace 11 312 400,00   2 932 755,00 1 000 000,00 19 749,00   15 264 904,00
  - souhrnný dotační vztah 57 800,00           57 800,00
  - volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017         19 749,00   19 749,00
  - Pardubický kraj, invest.dotace - kanalizace     2 460 000,00       2 460 000,00
  - Pardubický kraj, invest.dotace-územní plán     139 755,00       139 755,00
  Příjmy celkem 14 646 500,00 136 000,00 2 932 755,00 1 000 000,00 19 749,00   18 735 004,00
5XXX Běžné výdaje 2 909 843,00 136 000,00 363 000,00 990 000,00 19 749,00 -800 000,00 3 618 592,00
6XXX Kapitálové výdaje 18 252 174,00   2 599 755,00 10 000,00   800 000,00 21 661 929,00
  Výdaje celkem 21 162 017,00 136 000,00 2 962 755,00 1 000 000,00 19 749,00 0,00 25 280 521,00
                 
  Finanční vztahy k jiným osobám              
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 620,00           7 620,00
                 
F Finacování celkem 6 515 517,00   30 000,00       6 545 517,00
  Rámcové ukazatele              
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00   1 068 517,00       1 068 517,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00           0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00           0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 7 000 000,00   -1 523 000,00       5 477 000,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -484 483,00   484 483,00       0,00

 

 

Závěrečný účet 2016

Přezkum hospodaření obce 2016

 

Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015