Položky Popis Schválený rozpočet 2021             Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 10.12.2020              
  Vyvěšeno na úřední desce 10.12.2020              
1XXX Daňové příjmy 3 212 600,00             3 212 600,00
2XXX Nedaňové příjmy 399 600,00             399 600,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00             0,00
4XXX Dotace 70 800,00             70 800,00
  - souhrnný dotační vztah 70 800,00             70 800,00
                   
                 
                 
                 
                   
  Příjmy celkem 3 683 000,00             3 683 000,00
5XXX Běžné výdaje 3 103 000,00             3 103 000,00
6XXX Kapitálové výdaje 200 000,00             200 000,00
  Výdaje celkem 3 303 000,00             3 303 000,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 440,00             7 440,00
                   
  Příjmy – výdaje 380 000,00             380 000,00
                   
F Finacování celkem -380 000,00             -380 000,00
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00             0,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00             0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00             0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00             0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00             -380 000,00

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 zveřejněno od 16.12.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 25.6.2020

Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020

 

Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019

Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015

 

 

 

 

 

421 000,00