Položky Popis Schválený rozpočet 2018 RO č. 1 RO č. 2         Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 14.12.2017 8.1.2018 15.2.2018          
  Datum vyvěšení na úřední desce 15.12.2017 8.1.2018 16.2.2018          
1XXX Daňové příjmy 3 489 390,00   102 410,00         3 591 800,00
2XXX Nedaňové příjmy 431 600,00             431 600,00
3XXX Kapitálové příjmy 350 000,00             350 000,00
4XXX Dotace 60 900,00 22 946,00           83 846,00
  - souhrnný dotační vztah 60 900,00             60 900,00
  - volba prezidenta 2018   22 946,00           22 946,00
                   
                   
  Příjmy celkem 4 331 890,00 22 946,00 102 410,00         4 457 246,00
5XXX Běžné výdaje 3 248 500,00 22 946,00 102 410,00         3 373 856,00
6XXX Kapitálové výdaje 283 900,00             283 900,00
  Výdaje celkem 3 532 400,00 22 946,00 102 410,00         3 657 756,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 8 000,00             8 000,00
3419/5222 SK Křičeň, finanční dar     15 000,00         15 000,00
5512/5222 SDH Křičeň, finanřní dar     20 000,00         20 000,00
                   
F Finacování celkem -799 490,00             -799 490,00
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků -455 990,00             -455 990,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00             0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00             0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00             0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -353 500,00             -353 500,00

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 zveřejněno od 15.12.2017

 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

Závěrečný účet 2017 - návrh zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015