Položky Popis Schválený rozpočet 2018 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3       Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 14.12.2017 8.1.2018 15.2.2018 22.3.2018        
  Datum vyvěšení na úřední desce 15.12.2017 8.1.2018 16.2.2018 23.3.2018        
1XXX Daňové příjmy 3 489 390,00   102 410,00         3 591 800,00
2XXX Nedaňové příjmy 431 600,00             431 600,00
3XXX Kapitálové příjmy 350 000,00             350 000,00
4XXX Dotace 60 900,00 22 946,00           83 846,00
  - souhrnný dotační vztah 60 900,00             60 900,00
  - volba prezidenta 2018   22 946,00           22 946,00
                   
                   
  Příjmy celkem 4 331 890,00 22 946,00 102 410,00         4 457 246,00
5XXX Běžné výdaje 3 248 500,00 22 946,00 102 410,00         3 373 856,00
6XXX Kapitálové výdaje 283 900,00             283 900,00
  Výdaje celkem 3 532 400,00 22 946,00 102 410,00         3 657 756,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3314/5339 Krajská knihovna v Pardubicích       2 000,00       2 000,00
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 8 000,00             8 000,00
3419/5222 SK Křičeň, finanční dar     20 000,00         20 000,00
5512/5222 SDH Křičeň, finanřní dar     15 000,00         15 000,00
                   
F Finacování celkem -799 490,00             -799 490,00
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků -455 990,00             -455 990,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00             0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00             0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00             0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -353 500,00             -353 500,00

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 zveřejněno od 15.12.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2017 - zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015