Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

v obci Křičeń

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018

(případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,  

s v o l á v á m

 

první zasedání okrskové volební komise

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v obci Křičeň, a to tak že

ve volební okrsku č. 1 se sídlem: zasedací místnost Obecního úřadu Křičeń, Křičeň 88

 

se toto uskuteční dne 18. prosince 2017 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

 

 

 

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                       

V Křičeni dne 11. 12. 2017   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                             ………………………………

                                                                                                                   Petr Čičko, starosta obce

Vyvěšeno: 11. 12. 2017                                               Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 11. 12. 2017

Sejmuto   : 19. 12. 2017                                                                                             sejmuto : 19. 12. 2017