Rozpočtový výhled :      
         
OBEC KŘIČEŇ Rok
2019 2020 2021
  PŘÍJMY:      
Třída 1 Daňové příjmy 3 559,2 3 630,4 3 703,0
Třída 2 Nedaňové příjmy 797,2 813,2 829,4
Třída 3 Kapitálové příjmy      
Třída 4 Přijaté dotace 60,9 60,9 60,9
Příjmy po konsolidaci celkem 4 417,3 4 504,4 4 593,3
  VÝDAJE:      
Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje 3 321,0 3 394,9 3 470,2
Třída 6 Kapitálové/inv. výdaje 289,6 295,4 301,3
Výdaje po konsolidaci celkem 3 610,5 3 690,3 3 771,5
  SCHODEK/PŘEBYTEK 806,8 814,2 821,8
Příjmy po konsolidaci celkem – výdaje po konsolidaci celkem 806,8 814,2 821,8
  FINANCOVÁNÍ      
Třída 8 Úvěry krátkodobé      
  Úvěry dlouhodobé      
  Splátky dlouhodobých úvěrů -353,5 -353,5 -353,5
  Přebytky minulých let      
  Příjmy z vydaných dluhopisů      
       
  Splátka jistin dluhopisů      
  Ostatní (operace řízení likvidity)      
8115 Změna stavu finančních prostředků -453,3 -460,7 -468,3
Financování celkem -806,8 -814,2 -821,8
         
  Rozdíl (financování + schodek/přebytek) 0,0 0,0 0,0
         
         

 

Zveřejněno od 15.12.2017