V e ř e j n á   v y h l á š k a
Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Czechman Triatlon 2.6.2018

Dokument ke stažení zde

Zveřejněno 17.5.2018