Oznámení

 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

z v e ř e j ň u j i

pro volby do zastupitelstva obce Křičeň konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Počet volebních okrsků                          1

  • Počet volených členů zastupitelstva       7

 

  • Potřebný počet podpisů na peticích

-        pro nezávislé kandidáty                                 13

-        pro sdružení nezávislých kandidátů              18

           

V Křični dne 9. 7. 2018

 

 Dokument ke stažení zde

                      

 

                                                        

                                                                                                                                                                     Petr Čičko

                                                                                                                                    starosta obce

Na úřední desce vyvěšeno dne 9. 7. 2018                                 sejmuto 1. 8. 2018

Na elektronické úřední desce vyvěšeno 9. 7. 2018                   sejmuto 1. 8. 2018