Obec Křičeň

IČ: 00580554

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Soubor ke stažení ve formátu pdf zde

 

Třídění RS Ukazatele rozpočtu Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019
Účelové odpa Druhové položky        
  P Příjmy celkem 4 331 890,00

4 592 246,00

4 252 800,00

  Tř.1 Daňové příjmy 3 489 390,00

3 591 800,00

3 794 400,00

  Tř.2 Nedaňové příjmy 431 600,00

536 600,00

397 500,00

  Tř. 3 Kapitálové příjmy 350 000,00

350 000,00

0

  Tř.4 Dotace celkem 60 900,00

113 846,00

60 900,00

    Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů, kde je finanční vztah k jiné osobě)      
  4112 Neinvestiční dotace v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00

60 900,00

60 900,00

           
  V Výdaje celkem 3 532 400,00

4 460 856,00

4 323 600,00

    Rámcové ukazatele:      
  tř.5 Provozní výdaje celkem 3 248 500,00

4 440 856,00

4 123 600,00

  tř.6 Kapitálové výdaje 283 900,00

20 200,00

200 000,00

           
    Saldo příjmů a výdajů 799 490,00

131 390,00

-70 800,00

           
    Povinné výdaje k spolufinancování programům      
    Finanční vztahy k jiným osobám (včetně příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím):      
3639 5329 RSOB, Lázně Bohdaneč 8 000,00

7 710,00

7 560,00

           
  F Financování celkem -799 490,00 

-131 390,00

70 800,00

    Rámcové ukazatele:      
  8115 Změna stavu peněžních prostředků -445 900,00

248 610,00

450 800,00

  81xx, 82xx Ostatní financování  0

0

0

    Závazné ukazatele k jiným osobám  0

0

0

  8113,8123 Přijaté půjčky 0

0

0

  8114,8124 Splátky přijatých půjček -353 500,00

-380 000,00

-380 000,00

           

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:   27. 11. 2018

                           sejmuto dne:     13. 12. 2018

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 27. 11. 2018

                                               sejmuto dne:    13. 12. 2018