Položky Popis Schválený rozpočet 2019 RO č.1 RO č.2  RO č.3 RO č.4     Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 13.12.2018  31.1.2019  16.5.2019 27.6.2019 5.9.2019      
  Datum vyvěšení na úřední desce 14.12.2018 1.2.2019  21.5.2019 27.6.2019  6.9.2019      
1XXX Daňové příjmy 3 794 400,00  198 000,00           3 992 400,00
2XXX Nedaňové příjmy 397 500,00             397 500,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00             0,00
4XXX Dotace 60 900,00 4 500,00 189 000,00         254 400,00
4111 - volby do Evropského parlamentu     29 000,00         29 000,00
4112 - souhrnný dotační vztah 60 900,00  4 500,00           65 400,00
4122 - POV, oprava místních komunikací     160 000,00         160 000,00
                   
                   
  Příjmy celkem 4 252 800,00 202 500,00 189 000,00         4 644 300,00
5XXX Běžné výdaje 4 123 600,00 198 000,00 249 000,00   250 000,00     4 820 600,00
6XXX Kapitálové výdaje 200 000,00             200 000,00
  Výdaje celkem 4 323 600,00 198 000,00 249 000,00 0,00       5 020 600,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3314/5339 Krajská knihovna v Pardubicích               0,00
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 560,00     97 110,00 -26 477,00     78 193,00
3419/5222 SK Křičeň, finanční dar    20 000,00           20 000,00
5512/5222 SDH Křičeň, finanřní dar    15 000,00           15 000,00
                   
  Příjmy-výdaje - 70 800,00 4 500,00 - 60 000,00 0,00 -250 000,00     -376 300,00
                   
F Finacování celkem 70 800,00  - 4 500,00 60 000,00 0,00 250 000,00     376 300,00
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků 450 800,00 - 4 500,00 60 000,00         506 300,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00             0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00             0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00             0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00             - 380 000,00

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 zveřejněno od 15.12.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019

Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015