Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Křičeň

pro volby do Evropského parlamentu konané

ve dnech 24. a 25. května 2019

 

V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 3. 2019,  

informuji volební strany,

že volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Křičeň v následujícím volebních okrsku, jehož sídlo je:

 

 

 

volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu Křičeň, čp. 88

           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

V  Křičeňi dne 8.4.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ………………………………

                                               podpis starosty

Vyvěšeno dne: 8.4.2019

Sejmuto dne:…….……..