Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

(okrskových volebních komisí)

pro volby do Evropského parlamentu

konané ve dnech 24. a 25. května 2019

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 3. 2019,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise

pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019, a to tak, že:

ve volební okrsku č. 1 se sídlem: Křičeň 88

 

se toto uskuteční dne 26. dubna 2019 od 17.00 hodin

v zasedací místnosti, Obecní úřad Křičeň, Křičeň 88

 

 

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem, popř. průkazem o povolení k pobytu pro cizího státního příslušníka EU), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

                                                                     

                                                                                                                                                                                                       

V Křičeňi dne 17. 5. 2019

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       ………………………………

                                                                                                          podpis starosty

 

 

 

 

 

Vyvěšeno 17..5.2019