Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

v obci Křičeň pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

 

 

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji volební strany,

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Křičeň v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je:

 

 

Volební okrsek č. 1:                  zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, č.p.88

V Křičeňi 19. 7. 2021

                                                                                                                            …………………………………………….

                                                                                                                                 Petr Čičko, starosta obce

Vyvěšeno dne : 24.8.2021

Sejmuto dne: