Položky Popis Schválený rozpočet 2022 RO č.1 RO č.2         Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 16.12.2021  22.9.2022 1.12.2022          
  Vyvěšeno na úřední desce 16.12.2021 26.9.2022 1.12.2022          
1XXX Daňové příjmy 3 703 800,00 84 360,00  0,00          3 788 160,00
2XXX Nedaňové příjmy 432 600,00 40 000,00 0,00         472 600,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00         0,00
4XXX Dotace 70 500,00 161 000,00 9 400,00         240 900,00
  -souhrnný dotační vztah
70 500,00  0,00 0,00         70 500,00
  - dotace Pk,POV 0,00 100 000,00 0,00         100 000,00
  - dotace volby, UZ 98187, UZ 98008
0,00 48 000,00 9 400,00         57 400,00
  komp. příspěvek obcím, UZ 98043  0,00 13 000,00  0,00         13 000,00
  - dotace MV ČR, DA, UZ 14502 0,00 0,00 0,00          0,00
   - dotace PK,DA 0,00  0,00 0,00         0,00
  Příjmy celkem 4 206 900,00 285 360,00 9 400,00          4 501 660,00
5XXX Běžné výdaje 3 676 900,00 246 360,00 9 400,00         3 932 660,00
6XXX Kapitálové výdaje 150 000,00 121 000,00 0,00         271 000,00
  Výdaje celkem 3 826 900,00 367 360,00  9 400,00         4 203 660,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 140,00  0,00 0,00         7 140,00
                   
  Příjmy – výdaje 380 000,00  -82 000,00  0,00         298 000,00
                   
F Finacování celkem -380 000,00 82 000,00  0,00         - 298 000,00
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00 0,00  0,00         0,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00  0,00  0,00         0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00  0,00  0,00         0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00 0,00  0,00         0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00  0,00  0,00         -380 000,00

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 zveřejněno od 16.12.2021

 

Schválený Závěrečný účet 2021 zveřejněno od 28.3.2022

Přezkum hospodaření obce 2021 zveřejněno od 7.3.2022

 

Schválený Závěrečný účet 2020 zveřejněno od 30.6.2021

Přezkum hospodaření obce 2020 zveřejněno od 5.6.2021

 

Schválený Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 25.6.2020

Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020

 

Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019

Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015