Informace o počtu a sídle volebních okrsků

v obci Křičeň

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023

(případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,  

i n f o r m u j i ,

že volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) v obci Křičeň v následujícím volebním okrsku, jejíhož sídlem je:

volební okrsek č. 1:     zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, č.p.88

            .

                                                                                                                                                                                                       

V Křičeni dne 24. 11. 2022   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ………………………………

Vyvěšeno: 24. 11. 2022                                             Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 24. 11. 2022

Sejmuto   :                                                                                                                    sejmuto :