SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KŘIČEŇ NA ROK 2023
           
Položky Popis Schválený rozpočet 2023      
1XXX Daňové příjmy 4 684 300,00      
2XXX Nedaňové příjmy 471 600,00      
3XXX Kapitálové příjmy 0,00      
4XXX Dotace 74 900,00      
  - souhrnný dotační vztah 74 900,00      
  Příjmy celkem 5 230 800,00      
5XXX Běžné výdaje 4 450 800,00      
6XXX Kapitálové výdaje 400 000,00      
  Výdaje celkem 4 850 800,00      
           
  Finanční vztahy k jiným osobám        
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 080,00      
           
  Příjmy – výdaje 380 000,00      
           
F Finacování celkem -380 000,00      
  Rámcové ukazatele        
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00      
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00      
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00      
8113,812 Přijaté půjčky 0,00      
8114,812 Splátky přijatých půjček -380 000,00      
           
           
           
  Na úřední desce vyvěšeno dne :                   8.12.2022      
  Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne : 8.12.2022