Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst-ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 54 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), j), l), m), n), o) a t), § 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 veterinárního zákona a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření:
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:

 

úplné znění ke stažení zde

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:23.1.2023