Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí)
pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 7. a 8. června 2024
V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
s v o l á v á m
první zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí)
pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024, a to tak, že:
ve volební okrsku č. 1 se sídlem Křičeň 88
se toto uskuteční dne 15.5.2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Křičeň 88
Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem, popř. průkazem o povolení k pobytu pro cizího státního příslušníka EU), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

 

Ke stažení zde

 

Vyvěšeno 14.5.2024

Sejmuto: